Сүүлийн үеийн мэдээлэл
ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ
...

2024-04-05 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Монголын Хуульчдын Холбоотой санамж бичиг байгууллаа.
...

2024-03-20 17:29:55

Дэлгэрэнгүй ...
Хэвлэлийн мэдээ
Дэлхийн допингий эсрэг агентлаг (WADA)-аар хянан баталгаажуулж, зөвшөөрөгдсөн Давж заалдах комиссын хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрмийн 20.1-т “Давж заалдах комиссын шийдвэрийн эх хувь, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх хураангуй тайлбар эсхүл үр дүнг тодорхойлсон хэвлэлийн мэдээг Давж заалдах комисс олон нийтэд мэ...

2024-03-12 11:09:39

Дэлгэрэнгүй ...
Хэвлэлийн мэдээ
...

2024-02-06 11:01:37

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ БАЙГУУЛЛАГА ТББ-тэй уулзалтыг хийлээ.
Монголын Олон улсын ба үндэсний Спортын арбитртай Монголын Үндэсний Допингийн Эсрэг Байгууллага ТББ нь 2017 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр 12 дугаар "Хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцлын санамж"-ийг байгуулсан билээ. Уг харилцан ойлголцлоор сэргээштэй холбоотой хэрэг, маргаан гарсан тохиолдолд шинжилгээг т...

2024-02-05 11:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХОЛБОО ТББ-тэй уулзалтыг хийлээ.
...

2024-02-02 14:14:24

Дэлгэрэнгүй ...
КАМИЛА ВАЛИЕВА ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ ДҮРЭМ ЗӨРЧСӨН нь тогтоогдож, 2021 оны 12 дугаар сарын 25-наас эхлэн 4 жилээр эрх хасах шийдвэрийг гаргалаа.
...

2024-01-30 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдэгдэл
...

2024-01-24 12:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдэгдэл
...

2024-01-17 10:44:07

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын харцага Ц.Мөнхбаяр, Аймгийн арслан Б.Өсөхбаяр нараас Монголын Үндэсний Бөхийн Холбоо НҮТББ-д холбогдуулан гаргасан өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ.
...

2023-12-05 09:51:19

Дэлгэрэнгүй ...