Сургалт, Семинар
ДОПИНГИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
...

2018-06-12 03:56:25

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН АРБИТРЫН АРБИРТЧДЫГ СУРГАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
...

2018-04-18 06:26:45

Дэлгэрэнгүй ...
"SPORT EDUCATION 6-MONGOLIA"
...

2018-03-30 03:58:31

Дэлгэрэнгүй ...
"Sport education 4-Mongolia"
...

2018-03-09 04:51:58

Дэлгэрэнгүй ...
"Sports Education 2-Mongolia"
...

2018-01-31 18:29:40

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, спортын "Үндэсний улсын зөвлөгөөн"
...

2018-01-31 18:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, Спортыг хөгжүүлэхэд салбар дундын оролцоог хангах нь
...

2017-12-22 18:09:52

Дэлгэрэнгүй ...
Спортын холбоодын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын семинар
...

2017-11-22 15:10:17

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол-Солонгосын хамтарсан арбитрын Семинар 2017
...

2017-06-22 09:55:05

Дэлгэрэнгүй ...
"Шүүх ба Арбитрын харилцан ажиллагаа-Онол практикийн асуудлууд" Олон улсын Эрдэм шинжилгээний Бага хурал
"Шүүх ба Арбитрын харилцан ажиллагаа-Онол практикийн асуудлууд" Олон улсын Эрдэм шинжилгээний Бага хурал болж өнгөрлөө....

2017-06-08 09:39:22

Дэлгэрэнгүй ...