Сургалт, Семинар
Recent doping cases
...

2023-05-15 10:23:53

Дэлгэрэнгүй ...
Anti-Doping rules Prof. Hayakawa
...

2023-05-15 10:23:16

Дэлгэрэнгүй ...
An overview of the Japan Sports Arbitration Agency
...

2023-05-15 09:59:58

Дэлгэрэнгүй ...
Допингийн эсрэг олон улсын туршлага ба эрх зүйн зохицуулалт
...

2023-05-12 16:32:03

Дэлгэрэнгүй ...
ДОПИНГИЙН ҮР ДҮНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
...

2018-06-12 03:56:25

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛЫН ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН АРБИТРЫН АРБИРТЧДЫГ СУРГАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
...

2018-04-18 06:26:45

Дэлгэрэнгүй ...
"SPORT EDUCATION 6-MONGOLIA"
...

2018-03-30 03:58:31

Дэлгэрэнгүй ...
"Sport education 4-Mongolia"
...

2018-03-09 04:51:58

Дэлгэрэнгүй ...
"Sports Education 2-Mongolia"
...

2018-01-31 18:29:40

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, спортын "Үндэсний улсын зөвлөгөөн"
...

2018-01-31 18:25:36

Дэлгэрэнгүй ...