Сургалт, Семинар
"Sports Education 2-Mongolia"
...

2018-01-31 18:29:40

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, спортын "Үндэсний улсын зөвлөгөөн"
...

2018-01-31 18:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
Биеийн тамир, Спортыг хөгжүүлэхэд салбар дундын оролцоог хангах нь
...

2017-12-22 18:09:52

Дэлгэрэнгүй ...
Спортын холбоодын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын семинар
...

2017-11-22 15:10:17

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол-Солонгосын хамтарсан арбитрын Семинар 2017
...

2017-06-22 09:55:05

Дэлгэрэнгүй ...
"Шүүх ба Арбитрын харилцан ажиллагаа-Онол практикийн асуудлууд" Олон улсын Эрдэм шинжилгээний Бага хурал
"Шүүх ба Арбитрын харилцан ажиллагаа-Онол практикийн асуудлууд" Олон улсын Эрдэм шинжилгээний Бага хурал болж өнгөрлөө....

2017-06-08 09:39:22

Дэлгэрэнгүй ...
ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН АРБИТРЫН АРБИРТЧ СУРГАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
2017.05.11 болох ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН АРБИТРЫН АРБИРТЧ СУРГАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР...

2017-05-03 03:18:11

Дэлгэрэнгүй ...