Мэндчилгээ

                                                                       МЭНДЧИЛГЭЭ

 

Монголын Олон улсын ба үндэсний Спортын арбитрын цахим хуудаснаа зочилж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье.

 

Бид Монгол улсад спортын төрөлжсөн олон улсын ба үндэсний спортын арбитр байгуулах, түүний үндэс суурийг тавихад тусалж дэмжих, спортын байгууллагууд, холбоодын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах, шударга явдал, шүүлт, сэргээш, спортын холбогдолтой маргааныг хөндлөнгийн мэргэжлийн түвшинд ялгаж салгах, шүүх, тунгаахыг эрхэм зорилгоо болгож байгаа билээ.

 

Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр Олон улсын болон Дотоодын арбитрын маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны хүрээгээ дагахын сацуу энэхүү зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улсад гарч байгаа спортын хэрэг, маргааныг мэргэжлийн өндөр түвшинд хянан шийдвэрлэх, олон улсын жишигт нийцүүлэн зохион байгуулах ажлыг хийж цаашид улам боловсронгуй болгохын төлөө хичээн ажиллаж байна.

 

Монголын Олон улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр нь Монголдоо анхдагч бөгөөд спортын хэрэг маргааныг өндөр зардал гарган гадаад улс руу явахгүйгээр дотооддоо шийдвэрлэх, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө хэмнэх ач холбогдолтой юм. Нөгөө талаар Монгол улсад гарч байгаа төрөлжсөн спортын маргааныг шийдвэрлэх нь тамирчдын эрхийг хамгаалах, үүргийг тогтоож өгөх, хэрэг хянан шийдвэрлэх жишиг тогтоох зэрэг эерэг үр дүнг авчрах болно. Спортын Арбитрын үйл ажиллагаанд спортын байгууллагыг өмчийн хэлбэрээр нь, мэргэжлийн, мэргэжлийн бус ангиллаар, тамирчныг улсын харьяалал, харьяат бус гэдгээр нь, арьс өнгө, шашин шүтлэг, нас, хүйс, мэргэжил боловсрол, багийн харьяалал, cпортын цол, зэрэгхөрөнгө чинээг үл харгалзах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчим дээр тулгуурлан явагдана.

Биднийг дэмжин хамтран ажиллаж байгаа Монголын болон олон улсын байгууллагууд, спортын холбоод, тамирчдад байгууллагынхаа нийт хамт олны өмнөөс гүн талархал илэрхийлье

 

                           Хүндэтгэсэн,

 

                                               ЕРӨНХИЙЛӨГЧ      Г.БАТЗАЯА

 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-03 16:06:17