Банкны мэдээлэл

Банкны нэр : Худалдаа Хөгжилийн Банк

 

Хүлээн  авагчийн нэр: Олон Улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр

 

Банкны хаяг :

 

Төгрөгийн дансны дугаар : 470017-309

 

Долларын дансны дугаар : 470017-310

 

SWIFT CODE :

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-02 02:38:41