Монголын Олон улсын ба үндэсний Спортын арбитрын дэргэд допингийн асуудал эрхэлсэн “Давж заалдах комисс”-ыг байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 376 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Допингийн эсрэг үндэсний дүрэм”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.9.1-т “Монголын Олон улсын ба үндэсний Спортын арбитр нь давж заалдах комиссыг байгуулна”, Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн Монголын Олон улсын ба үндэсний Спортын арбитрын дэргэд допингийн асуудал эрхэлсэн “Давж заалдах комисс”-ыг байгуулж нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар дараах арбитрчдийг томиллоо. 

 

  №

ОВОГ

НЭР

САЛБАР

НЭР ДЭВШҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГА

  1

Дэлгэр

Болорчимэг

Анагаах

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

  2

Даваасүрэн

Энхжин

Анагаах

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

  3

Энхбаатар

Энх-эрдэнэ

Хууль

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

  4

Баасанжав

Хонгорзул

Хууль

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

  5

Халамхан

Бакытжан

Спорт

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

  6

Наранжаргал

Цогтсайхан

Спорт

Нээлттэй сонгон шалгаруулалт

(Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитр)

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-04-14 14:30:04