МОУҮСАХолбооны Удирдах зөвлөлийн тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
2 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Харах
3 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах
4 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах
5 Арбитрчдын нэрсийн жагсаалт батлах тухай Харах
6 Удирдах зөвлөлийн тогтоол-Удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай Харах
7 Удирдах зөвлөлийн тогтоол-Эвлэрүүлэн зуучлах төв байгуулах тухай Харах
8 Удирдах зөвлөлийн тогтоол-Монголын Олон улсын ба Үндэсний Спортын Арбитр байгуулах тухай Харах
9 Удирдах зөвлөлийн тогтоол- Холбооны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай Харах