Мэдээ
Спортын арбитрын шүүхээс....

ОЛОН УЛСЫН БА ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН АРБИТР

 

ХӨНГӨН АТЛЕТИК-ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ

 

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН АТЛЕТИКИЙН ХОЛБОО СПОРТЫН АРБИТРЫН ШҮҮХЭД ОЛОН УЛСЫН АТЛЕТИКИЙН ХОРООНЫ КОНСУЛЫН ГАРГАСАН “ ... БҮРЭН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙГ СЭРГЭЭХГҮЙ” ГЭХ ШИЙДВЭРТ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ ГАРГАЛАА.

 

Люзанн хот, 2018 оны 09 сарын 27-ны өдөр, Олон улсын Хөнгөн атлетикийн хорооны (ОУХАХ) 2018 оны 7-р сарын 27-нд гаргасан ОХУ-ын Хөнгөн атлетикийн холбооны ОУХАХ-ны бүрэн гишүүнчлэлийг сэргээхгүй гэх шийдвэрийн эсрэг давж заалдах гомдол гаргасан.

Энэхүү гомдлыг Олон улсын Хөнгөн атлетикийн хорооны Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын хурал хүртэл түдгэлзүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Оросын Холбооны Улсын Хөнгөн атлетикийн холбоо нь Олон улсын Хөнгөн атлетикийн хорооны 2018 оны 7-р сарын 27-нд гаргасан шийдвэрийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон Спортын арбитрын шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна.

Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нээлттэй болно.

Талууд арбитрын бүрэлдэхүүнийг бичгээр томилж, хуралдааны тов гаран хэргийн талаар хуралдсаны дараа Арбитрын шийдвэр гарна.

 

 

Олон улсын ба Үндэсний Спортын арбитр

/Эх сурвалж http://www.tas-cas.org/en/media/latest-news.html

/Албан ёсны орчуулга биш болно./

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-28 12:05:43