Мэдээ, мэдээлэл
СПОРТЫН АРБИТРЫН МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА
 11. Арбитрчийн хараат бус байдал
Арбитрчаар томилогдох хүсэлт авсан этгээд тухайн маргаанд ажиллахаа хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө талуудын талаарх мэдээлэл, нэхэмжлэлтэй танилцан өөрийн хараат бус, бие даасан байдалд эргэлзээ төрүүлэх нөхцөл байдал байгаа болон ажиллах бусад боломжгүй талаар Ажлын албанд мэдэгдэх үүрэгтэй.
Үүнд:
НИЙТЭЛСЭН: 2024-05-27 11:11:11